Home Maps - Navigation HSDC Maps APK

HSDC Maps APK

5692
0

HSDC Maps là ứng dụng bản đồ hữu ích cho mọi người mỗi khi trời mưa ngập.
Cung cấp các tính năng hữu ích:

– Bản đồ hiện trạng các trạm đo mưa, đo điểm ngập toàn thành phố
– Bản đồ tìm đường đi, tránh các điểm mưa ngập.
– Gửi thông tin, hình ảnh điểm ngập tới hệ thống
– Dữ liệu được làm mới linh hoạt, chính xác.

Requirements: Android 5.0+
Developer: Thoat nuoc Ha Noi
Get it on Google Play