Home Finance CSKH EVNSPC

CSKH EVNSPC

4593
0

FREE DOWNLOAD

Để sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng mọi lúc, mọi nơi, Quý khách hàng hãy sử dụng ứng dụng CSKH trên thiết bị di động của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam:
Khi cài đặt ứng dụng (miễn phí 100%), Quý khách có thể:
• Xem và nhận thông báo chỉ số điện kế, tiền điện, nợ tiền điện, thanh toán tiền điện, lịch cắt điện.
• Xem và nhận thông báo lịch ngừng giảm cung cấp điện, lịch ghi chỉ số.
• Thanh toán tiền điện trực tuyến.
• Tải hóa đơn điện tử
• Cung cấp dịch vụ trực tuyến: đăng ký mua điện, báo mất điện…
• Tìm điểm thu tiền điện, thông tin giá điện.
• Thay đổi thông tin khách hàng.
• Các ứng dụng tiện ích khác.

Đối với Android 6.0 trở lên thì cần cấp quyền cho ứng dụng trên thiết bị.
+ Cài đặt => Quản lý ứng dụng =>”EVNSPC CSKH”=>Quyền=>Cấp quyền trên Phone.

Requirements: Android 6.0
Developer: Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam
Get it on Google Play