Home Entertainment Thính Độc

Thính Độc

1138
0

FREE DOWNLOAD

Một ứng dụng cung cấp các câu thả thính
Ứng dụng thường xuyên cập nhật thính mới
Phương thích cập nhật sẽ hoàn toàn tự động khi ứng dụng được kết nối internet
Ứng dụng hoàn toàn không có quảng cáo và luôn đề cao tính tác giả
Ứng dụng có sẵn mục copy câu thính, để các bạn dán vào chỗ khác
Ngoài ra, ứng dụng còn nhận các bài đóng góp thính của bạn để đăng lên app
Fanpage sẽ là nơi đưa ra các câu thính mới nhất sẽ cho vào trong app

Requirements: Android 4.1
Developer: < ni
Get it on Google Play