Home Free Health - Fitness Bluezone

Bluezone

14376
0

FREE DOWNLOAD

Ứng dụng Bluezone:

– Bảo vệ mình: Bluezone cảnh báo cho bạn nếu bạn tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

– Bảo vệ cộng đồng: Tham gia cộng đồng là bạn đã kết nối và bảo vệ cộng đồng, bảo vệ thế giới

– Bảo mật dữ liệu: Bluezone chỉ lưu dữ liệu trên máy của bạn, không chuyển lên hệ thống.

– Không thu thập vị trí: Bluezone không thu thập dữ liệu về vị trí của bạn.

– Ẩn danh: Mọi người tham gia cộng đồng ẩn danh với những người khác. Chỉ cơ quan Y tế có thẩm quyền mới có thể biết những người nhiễm và người nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

– Minh bạch: Dự án được mở mã nguồn theo bản quyền GPL 3.0. Người dùng các nước trên thế giới được tự do tìm hiểu hoạt động hệ thống ở mức mã nguồn, được tự do sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ.

Requirements: Android 5.0+
Developer: Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
Get on Google Play